dijous, 17 de maig de 2007

Sense cap motiu en especial...

Totes les coses d’aquest món són una metàfora. Goethe